کولر گازی اسپیلت معمولی یا اینورتر دار کدام یکی را انتخاب می کنید؟

آیا در مورد انتخاب کولر اسپیلت مردد هستید؟ آیا نمی دانید کولر اینورتر دار خریداری کنید یا بدون اینورتر؟ تفاوت بین پارامترهای COP,EER,SEER در چیست؟ اگر سوالاتی شبیه این موارد ذهن شما را درگیر کرده، می توانید با مطالعه این مقاله جوابشان را بدست آورید.


در این مقاله می خواهیم درباره‌ی کولرهای اسپیلت و تفاوت بین کولرهای اینورتر دار با کولر های بدون اینورتر با هم صحبت کنیم. در بسیاری از بروشورها و کاتالوگ های موجود بعضی تجهیزات سرمایشی عبارات SEER,EER,COP را مشاهده می‌کنید. ما به صورت بسیار ساده می خواهیم این مفاهیم را تعریف کنیم. در جدول ذیل این تعاریف نشان داده شده است.

 


حال در جدول دیگری رابطه‌ی میان پارامترهای فوق با رده‌ی انرژی تجهیزات مورد ارزیابی قرار می دهیم.

همانگونه که در این جدول مشاهده می کنید. بالاترین گرید رتبه‌بندی انرژی تجهیزات از +++A آغاز می‌شود و پایین ترین رتبه G می باشد. اگر شما می خواهید در مصرف انرژی صرفه جویی نمایید، موقع انتخاب تجهیزات و تاسیسات مکانیکی بهتر است که تجهیزاتی را انتخاب و تهیه نمایید که در رتبه های بالای جدول رده بندی انرژی قرار بگیرند.

همچنین نموداری برای سیو انرژی تهیه شده است. اطلاعات و مقادیر سیو انرژی مربوط به هر کدام از تجهیزات که دارای رتبه بندی بالای کلاس F هستند نشان داده شده است. البته ذکر این نکته حایز اهمیت است که عملاً تجهیزات پایین تر از رده C قادر به سیو انرژی مناسبی نیستند. علاوه بر این در رده‌ی پایین تر از کلاس C پرت انرژی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش می یابد. در ضمن بایستی اشاره کنیم که نمودار ذیل از دپارتمان انرژی آمریکا بر گرفته شده است.

در اینجا چند نکته قابل توجه است که بدان اشاره می شود.
نکته ۱ : دو رابطه بین پارامترهای EER,COP,SEER وجود دارد که عبارتند از:
رابطه شماره یک :
EER= 3.413* COP
رابطه شماره دو :
SEER= (1.12-√(1.2544-0.08*EER))/0.04

نکته ۲ : در استاندارد US از سال 2006 فقط استفاده از سیستم سرمایشی با 13< SEER مجاز می باشد.
نکته ۳ : استفاده از اینورتر بر روی کولرهای اسپیلت زمانی مفید و مقرون به صرفه است که رنج دمای بیرون متغیر و مابین 30 الی 40 درجه سانتیگراد باشد. در اینصورت سیو انرژی باعث صرفه‌جویی در مصرف برق خواهد شد، همچنین جلوگیری از گرمایش زمین و حفظ محیط زیست از ثمرات استفاده اینورتر در کولر اسپیلت می باشد.
نکته ۴ : در مناطق گرمسیری که دمای بیش از 40 درجه سانتیگراد برای کل روز دارند، کولر اینورتر دار تاثیری چندانی در سیو انرژی نخواهد داشت.

برای درک بهتر و چگونگی انتخاب درست یک کولر گازی در اینجا دو دستگاه کولر در نظر می گیریم.
دو دستگاه کولر اسپیلت با مشخصات ذیل که یکی دارای COP برابر 3.3 و کلاس C می باشد، دستگاه دوم COP برابر 4.1 با رتبه‌بندی انرژی کلاس ++A را دارد. هر دوی این کولرها توان برودتی 24000 Btu/h که معادل Kw7.03 یا دو تن تبرید را دارند. می خواهیم مقایسه بین این دو دستگاه رو انجام بدهیم تا مقدار EER , SEER, توان مصرفی و در صورت دارا بودن شرایط محیطی مناسب یعنی دمای 30 الی 40 درجه سانتیگراد تأثیر اینورتر بر عملکرد دستگاه رو نیز بررسی نماییم.
با در نظر گرفتن مقدار COP می شود هم از جدول مقادیر EER,SEERرا نیز به دست آورد و یا از رابطه ها‌ی اشاره شده در بالا این مقادیر را محاسبه کرد.

دستگاه کولر اول با کلاس C :
EER=11.26 ,SEER=13.13 مقادیر به دست آمده را در رابطه‌ی تعریف شده برای COP قرار دهیم، می توان بدین ترتیب توان مصرفی این دستگاه کولر را محاسبه نمود. مقدار 2.13 کیلو وات بر ساعت توان مصرفی لازم خواهد بود.
دستگاه کولر دوم با کلاس ++A :
EER= 13.99 ,SEER=18.18 مقدار توان مصرفی برابر با 1.71 کیلو وات بر ساعت می باشد.
در این حالت اختلاف توان مصرفی این دو دستگاه 0.42 کیلو وات بر ساعت خواهد بود.
 حالت بعدی اگر کولر ++A اینورتر دار باشد و شرایط محیطی دمای هوایی معادل 30الی40 درجه سانتیگراد داشته باشد، در اینصورت با در نظر گرفتن درصد سیو انرژی از جدول فوق 58% کاهش مصرف انرژی قابل محاسبه است. البته در مورد کولر با کلاس C از جدول مقدار سیو انرژی معادل 39% می باشد.
توان مصرفی در مورد کولر ++invertorA برابر خواهد بود با 1.71(0.58-1.0)=0.72 کیلووات ساعت و در مورد کولر invertorC توان مصرفی برابر 1.29 کیلو وات بر ساعت می باشد. در این حالت تفاوت توان مصرفی برای دو دستگاه کلاسC , کلاس++InvertorA برابر با 1.41 کیلووات بر ساعت می باشد. بنابراین مقدار صرفه جویی مصرف انرژی در طی یک فصل و در نظر گرفتن 8 ساعت کارکرد متوسط در روز برای کولرها اسپیلت فوق که مدت 180روز مورد استفاده قرار می گیرند و البته بایستی ضریب ظرفیت سرمایی 2/3 نیز در محاسبات لحاظ شود.

در حالت اول : انرژی مصرفی دستگاه کولر کلاس C برابر خواهد بود با 2.13*8*180*2/3=2055Kw
درحالت دوم : انرژی مصرفی دستگاه کولر کلاس ++A بدون اینورتر طبق همان رابطه فوق برابر خواهد بود با 1641کیلووات.
درحالت سوم : انرژی مصرفی دستگاه کولرکلاس ++InvertorA برابر خواهد بود با ۶۹۴ کیلو وات.
در حالت چهارم : انرژی مصرفی دستگاه کولر کلاس InvertorC برابر خواهد بود با ۱۲۳۸ کیلووات.
اگر هزینه هر Kw برق به جای پلکانی و تعرفه‌های موجود اداره برق، میانگین 750 تومان فرض کنیم، تفاوت صرفه جویی بین دو حالت اول و سوم که بیشترین اختلاف را دارد در طول فصل معادل 1020000 تومان خواهد بود. البته کولر اینورتر دار کلاس C هم کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت ولی به جهت طولانی نشدن مطالب ارائه شده در این مقاله از مطرح کردن آن صرفنظر می نماییم. شما به راحتی می توانید مقایسه بین حالت های مختلف را به دست آورید.
نکته مهم : علاوه بر این صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از بحران گرمایش زمین نیز بسیار حایز اهمیت است.
لازم به توضیح است میزان انتقال گرما در کندانسور به انضمام میزان کارکرد کمپرسور دستگاه کولر معادل با مقدار سرمایش دستگاه کولر می باشد.( Qcond=Qeva+Wcomp ) البته مقدار گرمای تولید شده در کندانسور برابر است با حاصلضرب مقدار توان مصرفی کولر ضربدر ضریب COP کولر مورد نظر می باشد. علاوه بر این بایستی مقدار کارکرد کمپرسور هم به این میزان اضافه گردد. لذا در مقابل سرمایش توسط کولرهای اسپیلت فوق مقادیر انتقال گرما به محیط به میزان ذیل خواهد بود :
حالت اول : 8836Kw
حالت دوم : 8369Kw
حالت سوم : 3539Kw
حالت چهارم : 5325Kw
بنابراین با بررسی مقادیر فوق مقدار انتقال حرارت در حالت اول و سوم که بیشترین اختلاف را داراست در حدود 5300Kw به محیط پیرامون کمتر خواهد بود. پس می توان نتیجه گرفت که در صورت استفاده از کولر اینورتر دار ++A در مصرف برق حدود یک میلیون تومان کاهش هزینه خواهیم داشت و علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، هر کولر اسپیلت در طول یک دوره استفاده می توان، 5300Kw گرمایش کمتری را نسبت به کولر اسپیلت کلاس C داشته باشیم.


نتیجه‌گیری


در اقلیم و مناطق گرمسیری که دمای هوای محیط بالای ۴۰ درجه سانتیگراد در طول روز می باشد، عملاً استفاده از کولر گازی اینورتر دار بی معنی خواهد بود. ولی برای تهران و مناطق مشابه که دمای هوا بین ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر است. می توان از کولراسپیلت اینورتر دار در هر دو دستگاه کولر کلاس ++C,A استفاده کرد. چرا که در این صورت علاوه بر کاهش هزینه های مصرف برق ، کاهش چشمگیری در انتقال حرارت به محیط بوجود می آید. همچنین جلوگیری از گرمایش کره زمین دور از انتظار نیست و در دسترس خواهد بود.

امیدوارم مطالب ارائه شده در این مقاله مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top
اسکرول به بالا